Boeken over conflicten

Wil je meer weten over hoe je conflicten moet aanpakken? Hieronder vind je een overzichtelijke lijst met boeken op het gebied van het oplossen van conflicten.

Anatomie van vrede - The Arbinger Institute
Titel: Anatomie van vrede
Omschrijving: de kern van conflicten aanpakken

Auteur: The Arbinger Institute
256 pagina’s | Uitgeverij Ten Have | november 2007
bol.com prijs € 23,90.
Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, morgen in huis.

Mediation in praktijk - Hugo Prein
Titel: Mediation in praktijk
Omschrijving: Mediation in praktijk gaat over conflictbemiddeling – mediation – in de breedste zin van het woord. Te denken valt aan echtparen die op een respectvolle manier willen scheiden, werknemers en werkgevers in een arbeidsconflict, ouders die in conflict raken met instanties als de jeugdhulpverlening en aan het onderwijs dat moet investeren in een ‘vreedzame’ school. Dit boek is in de eerste plaats gericht op psychologen, maar is ook van belang voor juristen, notarissen, accountants en andere beroepsbeoefenaars die zich bezighouden met conflicten. Mediation in praktijk is niet alleen bestemd voor de beginnende mediator; de meer ervaren mediator vindt hier de details en achtergronden van diverse interventietechnieken. De auteur beschrijft de meest in aanmerking komende gesprekstechnieken die de mediator kan hanteren. Hij besteedt hierbij aandacht aan de psychologische achtergronden van de verschillende interventietechnieken en aan de persoon van de mediator als interventionist. Hij plaatst de interventietechnieken binnen het ruimere kader van de interventiekunde, zoals de systeemgerichte gezinsbehandeling, oplossingsgerichte gesprekstherapie en organisatieverandering. De auteur ontwikkelde het beoordelingsinstrument waarmee de beroepsvaardigheden van de mediator kunnen worden vastgesteld. Dit instrument wordt door het Nederlands Mediation Instituut (NMI) gebruikt in de procedure voor de persoonscertificering van mediators. Ook hieraan wordt in dit boek aandacht besteed en het is als bijlage opgenomen. Mediation in praktijk kan zo ook dienen als ondersteuning bij de voorbereiding van het assessment bij de persoonscertificering. In deze vierde druk is de tekst op meerdere plaatsen grondig herschreven, aangevuld en aangepast aan de laatste ontwikkelingen in het vakgebied.

Auteur: Hugo Prein
280 pagina’s | Boom Test Uitgevers | maart 2010
bol.com prijs € 38,00.
Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, morgen in huis.

Toolkit Mediation - Manon Schonewille
Titel: Toolkit Mediation
Omschrijving: Toolkit MediationToolkit Mediation. Resultaat bereiken als manager, mediator en onderhandelaar is een waardevol naslagwerk voor de praktijk. De Toolkit geeft een overzicht van het grote scala aan instrumenten dat u ter beschikking staat in een mediation of onderhandeling en is een handleiding voor het juiste gebruik van de techniek van een interventie of methode. Daarnaast bevat de uitgave veel praktijkgerichte checklists. Aan de hand van de checklist in de omslag kiest u het gereedschap dat u op dat moment nodig heeft. Door de opzet van het boek is het niet nodig om de uitgave vollegid te lezen om er al profijt van te hebben.De Toolkit is een praktische handleiding voor iedereen in een (potentiele) conflict-of onderhandelingssituatie. Een onderhandelaar kan mediationtechnieken inzetten en krijgt daardoor nog meer mogelijkheden om een onderhandeling positief te beïnvloeden. Een mediator kan toepassingen van technieken uit de onderhandelingsleer leren kennen, bijvoorbeeld sturende of minder neutrale interventies. Een manager kan mediation- en conflicthanteringstechnieken gebruiken tijdens de dagelijkse werkzaamheden. Een coach, arbeids- of organisatieadviseur of (psycho) therapeut kan mediationtechnieken inzetten om gesprekken te sturen. Bij mediation is de aandacht veelal gericht op de procesmatige kant: wat moet in welke fase van het process gebeuren? Dit is belangrijk om mediation als gestructureerd process te leren kennen en om als mediator goed te kunnen sturen. Technisch oefenen komt hierdoor, ook tijdens trainingen, minder aan bod. De Toolkit biedt u de mogelijkheid de interventies en technieken die u zich inmiddels al heft eigen gemaakt verder uit te breiden. Door de focus op specifieke en praktische knowhow is deze publicatie geschikt voor opleidingsdoeleinden op verschillende niveaus en een onmisbaar naslagwerk voor de praktijk.

Auteur: Manon Schonewille
216 pagina’s | Boom Lemma uitgevers | juni 2007
bol.com prijs € 33,00.
Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, morgen in huis.

Taal van de mediator - Eva Schutte
Titel: Taal van de mediator
Omschrijving: Bij mediation speelt taal een belangrijke rol. Het gaat er niet alleen om welke vraag je stelt in welke situatie, maar ook hóe je de vraag stelt. Er blijkt bij mediators behoefte te zijn aan voorbeeldvragen. Dit boek voorziet daarin. De vragen en interventies zijn gegroepeerd per fase van het mediationproces en per onderwerp dat aan de orde kan komen. Het is een werkboek waarin ruimte is opengelaten voor eigen vragen en aantekeningen. Door de uitvoering is het ook geschikt om te gebruiken tijdens de mediation zelf.
‘Taal van de mediator’ is niet alleen bedoeld voor beginnende mediators om zich de taal van de mediator eigen te maken, maar is ook voor ervaren mediators een goed hulpmiddel bij de voorbereiding van een mediation.

Auteur: Eva Schutte
127 pagina’s | Sdu Uitgevers | september 2010
bol.com prijs € 26,00.
Op werkdagen voor 17.00 uur besteld, morgen in huis.

Als u deze informatie nuttig en waardevol vindt dan zouden wij het op prijs stellen dat u deze pagina deelt met vrienden op je sociale netwerken.